Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Media (Wings), eng, år 8

Skapad 2019-08-13 10:25 i Tunabergsskolan Uppsala
Planering för arbetet med kap 1 i Wings 8.
Grundskola 8 Engelska
Under första halvan av höstterminen kommer vi att arbeta med temat MEDIA i Wings 8. Vi ska titta på olika sorters media, som TV, radio, tidningar och Internet samt diskutera hur vi påverkas av dessa media. Förutom läroboken kommer vi att utgå från autentiskt material, t ex nyhetsartiklar från engelsktalande länder.

Innehåll

Förmåga/or i fokus:

 • din förståelse för talad och skriven engelska
 • din förmåga att formulera dig skriftligt
 • din förmåga att använda olika strategier för att förstå och göra dig förstådd
 • din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • din förmåga att reflektera över kulturella företeelser i media i engelsktalande länder

Det här kommer vi att arbeta med i undervisningen:

 • Medias inflytande
 • Reklamens makt
 • Kända nyhetstidningar och veckotidningar/tidsskrifter
 • Ord för olika sorters TV-program
 • Rådgivning vid personliga problem
 • Grammatik: 
 • Pågående form presens (ing-form)
 • Komparation av adjektiv
 • Demonstrativa pronomen 

Vad du ska kunna (efter avslutat arbetsområde):

 • Diskutera hur media och reklam påverkar dig
 • Berätta om ett TV-program eller film du tycker om
 • Ge råd i en "problemspalt"
 • Uttrycka din åsikt om media och fråga efter andras
 • Återge en berättelse skriftligt
 • Förstå talad engelska i t ex nyhetsprogram
 • Förstå skriven text, t ex enklare nyhetsartiklar

Hur får du visa dina kunskaper: 

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna samt genom;

 • Ett prov som också testar hörförståelse, läsförståelse och skriftlig förmåga

Bedömning: 

Se matris nedanför för hör och läs. Matris för skriv delas ut i pappersform. 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Hör och läsförståelse engelska åk 8

F (når ej målen)
E
C
A
Förstå tal
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Förstå skrift
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: