Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur, teknik och samhälle

Skapad 2019-08-13 10:39 i Söderskolan Helsingborg
mall för att underlätta skapandet av planeirngar.
Grundskola F – 9 NO (år 1-3)
Utomhuspedagogik

Innehåll

Innehåll

Naturen och människornas levandsvillkor

 • visa olika platser på hemorten

Sortering och gruppering av växter och djur

 • Ge namn på olika förekommande arter i närmiljön

Hållbar utveckling

 • Människors olika val i vardagen

Metod

Genrepedagogik

 • Samarbete
 • Utmaningar
 • Stöttning
 • Återberättande
 • Individuella utvärderingar

Utomhuspedagogik med naturinriktning

 • Årstidsväxlingar
 • Kretslopp
 • Upplevelsebaserat lärande

Arbetssätt

 • Ge eleverna naturupplevelser i olika biotoper
 • Uppslagsböcker
 • Eget upptäckande/forskande
 • Skapande med naturmaterial
 • Praktiska övningar
 • Digitala verktyg

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: