Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Estetisk verksamhet

Skapad 2019-08-13 10:44 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Vi kommer att arbeta med ämnesområdet Estetisk verksamhet och skapa genom bild, musik och slöjd på olika sätt.
Grundsärskola 1 – 3 Estetisk verksamhet
Inom ämnesområdet Estetisk verksamhet kommer vi att skapa genom bild, musik och slöjd.

Innehåll

 Estetisk verksamhet

Under den kommande tiden kommer vi att arbeta med att skapa genom bild, musik och slöjd. Du kommer att utveckla dina förmågor att skapa och att välja material och tekniker, verktyg och redskap för detta.

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

  • utveckla kunskaper om hur man kan skapa och gestalta de olika uttrycksformerna bild, slöjd, musik.
  • utveckla din förmåga att med kreativitet och fantasi.
  • tillägna sig kunskaper om olika hantverk och material, redskap.
  • utveckla elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende (kap.1).

 

Undervisningens innehåll

 

Vad?

Vi kommer att arbeta med film och foto och få kunskaper om detta. I slöjd lär vi oss om olika material och hur vi kan använda dessa för att skapa och utveckla vår fantasi. Vi kommer också att få möjligheten att välja både material och teknik när vi arbetar med detta ämnesområde. Vi lär oss också utforska både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga (kap.1).

 

Hur?

Vi kommer att arbeta med film och foto, delas för att dokumentera vår vardag men också för att framställa en liten "film" utifrån var och ens förmåga.

Vi kommer att arbeta med musik och instrument för att upptäcka och uppleva olika former i detta.

Vi kommer att arbeta med nya material för att skapa i slöjd, eleverna får själv bestämma vad de vill göra och på så sätt få inflytande och utrymme i undervisningen (kap. 2).

 
 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

  • .din förmåga att skapa genom bild, musik och slöjd
  • din förmåga att välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser.
  • bedömningen kommer att ske tillsammans med Dig under arbetets gång

Matriser

ES
ESTETISK VERKSAMHET Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
SKAPA
...genom bild, musik och slöjd
Deltar i skapande aktiviteter. Behöver handledning i processen.
Deltar tillsammans med andra i olika skapande aktiviteter. Genomför moment efter instruktioner. Behöver viss handledning i processen.
Skapar med hjälp av olika estetiska uttrycksformer och tekniker. Har ibland egna idéer om hur arbetet ska utformas. Behöver inspiration och exempel. Arbetar både självständigt och tillsammans med andra och anpassar sig till olika sammanhang.
Skapar med hjälp av olika estetiska uttrycksformer och tekniker utifrån egna val. Planerar, genomför och slutför sin idé både på egen hand och tillsammans med andra.
VÄLJA OCH ANVÄNDA
...olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser.
Deltar i att använda givna material, metoder och redskap/verktyg för att skapa. Behöver handledning.
Väljer och använder ibland lämpliga metoder och redskap/verktyg för att skapa. Behöver viss handledning
Väljer och använder lämpliga redskap och arbetsmetoder för att skapa. Sätter personlig prägel på det estetiska skapandet.
Väljer och använder lämplig estetisk form utifrån syfte och sammanhang. Använder erfarenheter och nya kunskaper inom den estetiska verksamheten. Arbetar kreativt på eget initiativ
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
...inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: