Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering modersmål 19/20

Skapad 2019-08-13 10:57 i Modersmålsskolan Helsingborg
Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på arabiska. Synonymer och motsatser. Vardagliga ord. Natur och vädret. Vi ska jobba med enkla arabiska texter.
Grundskola F – 3 Modersmål
Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på arabiska. Vardagliga ord. Natur och vädret. Vi ska jobba med enkla arabiska texter och korta meningar på arabiska. Vi ska jobba med arabiska siffror, geometriska former och färger på arabiska. Vi ska arbeta både med text och bild. Vi ska översätta arabiska ord till svenska.

Innehåll

 

Mål

Eleven ska utveckla sina kunskaper i och om arabiska:

Eleven lär sig att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.  Eleven ska utveckla sina förmågor på arabiska.

Undervisning och arbetsformer

Vi ska läsa och skriva korta meningar på arabiska. Vi ska jobba med bilder och texter. Elever får bilder och ord eller text och kopplar texten eller ord till rätt bild. Eleverna får enkla texter i arabiska och vi ska läsa texten tillsammans och sedan  ska vi  öva på att diskutera texter och svara på frågor.

Bedömning

Under terminen kommer vi att göra bedömning på det sättet:

Eleven är aktiv under lektionens tid. Eleven läser enkla texter  och visa förståelse och att eleven deltar i samtal och diskussioner
Lämnar in sina läxor och arbeten under terminens gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: