Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Primtal, delbarhet och sammansatta tal

Skapad 2019-08-13 11:03 i Slöingeskolan Falkenberg
Lärandeobjekten är delbarhet, sammansatta tal och primtal samt primtalsfaktorisering. Vi tar stöd av studi.se (primtal o. faktorisering), Matte Eldorado kap. 2, och NCM:s 100-ruta och stärvor, samt lärportalens problemlösningsbank åk 4-6.
Grundskola 6 Matematik
Du lär dig om primtal och sammansatta tal. Du lär dig att urskilja primtal från övriga naturliga tal. Du lär dig om delbarhetsregler. Du lär dig att primtalsfaktorisering. Du lär dig metoder för räkna med naturliga tal i multiplikation och division. Du tränar din huvudräkning.

Innehåll

Syfte: 

Utveckla vår förmåga att

- använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen.

- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

- använda matematikens uttrycksformer i samtal och redovisning. 

 

Centralt Innehåll:

Rationella tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.

Sammansatta tal, primtal, delbarhetsregler, primtalsfaktorisering.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder.

Huvudräkning multiplikation och division, urskilja rektangeltal och kvadrattal, primtalsfaktorisering.

 

Begrepp: 

Naturliga tal, rationella tal, heltal, sammansatta tal, faktor/produkt, rektangeltal, kvadrattal, delbarhet, faktorisering, primtal, primtalsfaktorisering, naturliga tal, 

 

Undervisning:

Fakta via animerade filmer från Studi.se

Aktiviteter individuellt, i par och mindre grupp (arbete kring kooperativt lärande)

Samtal i helklass där vi delar med oss av resonemang kring lösningar och tillvägagångssätt.

Material från Studi.se, Matte Eldorado, NCM:s strävor och arbetsblad, Skolverkets lärportal problemlösningsbank åk 4-6.

Google Classroom där material kan delas ut i syfte att vara förberedd eller för att repetera.

 

Bedömning:

Bedömning kommer att ske utifrån lärandet under lektionen där du visar ditt lärande genom de aktiviteter som sker.

Bedömning kommer också att ske utifrån slutlig redovisning av primtalsfaktorisering, presentation på ipad i appen "Show me".

 

Framstegskriterier:

- förståelse för begreppen som vi använder ex. heltal, faktor, produkt, primtal, sammansatt tal, faktorisera, delbarhet,

- lära och ta hjälp av strukturer såsom rektangeltal och kvadrattal, vid uppdelning

- lära delbarhetsreglerna kring heltalen 2, 3, 4 och 5.

- urskilja primtal från övriga heltal, använda de strategier du får lära dig om

- kunna multiplikationstabellerna 1 till 10, öva för att vara automatiserade.

- samband mellan begreppen, ex. mellan sammansatt tal och faktorer, heltal och primtal.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: