Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Monstret i natten

Skapad 2019-08-13 11:10 i Hogstorps Skola Uddevalla
Ett läsprojekt i år 5
Grundskola 4 Svenska
Gemensam läsning av boken Monstret i natten. Vi övar lässtrategier för att förstå och tolka texter.

Innehåll

Arbetsgång

- Vi läser varje vecka enskilt och i grupp ur boken Monstret i natten

- Vi använder  oss av olika strategier (Läsfixarna från En läsande klass) för att analysera texten

- Vi arbetar gemensamt med att utveckla vår läsförmåga (läsflyt och läsförståelse)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Monstret i natten

Nivå 1
Nivå 2 E-nivå
Nivå 3
Läsa skönlitterära texter
Läsa skönlitterära texter
På väg mot godtagbara kunskaper
Eleven kan läsa skönlitterärar och sakprosatexterför barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Mer än godtagbara kunskaper
Läsförståelse
Läsförståelse
På väg mot godtagbara kunskaper
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Mer än godtagbara kunskaper
Tolka budskap och beskriva upplevelser
Tolka budskap och beskriva upplevelser
På väg mot godtagbara kunskaper
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Mer än godtagbara kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: