Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upplysningen - Franska revolutionen

Skapad 2019-08-13 11:28 i Bleketskolan Tjörn
Arbete med Upplysningen och Franska revolutionen
Grundskola 7 – 9 Historia
Upplysningen och Franska revolutionen

Innehåll

Efter genomgånget arbetsområde ska du kunna

  • redogöra för upplysningsideerna, hur de har påverkat samtiden och vår nutid.
  • beskriva de viktigaste orsakerna till att franska revolutionen bröt ut.
  • ge en kort beskrivning av den franska revolutionen 
  • återberätta de viktigaste händelserna i kronologisk ordning
  • beskriva en uppfinning under tidsepoken, dess funktion och varför den var viktig för samhället
  • beskriva någon känd person i detta århundrade/ revolution och varför just denna person är viktig.
  • redogöra för de viktigaste följderna av revolutionerna
  • kunna se samband och hur dessa händelser påverkar varandra

 

Ni kommer att arbeta individuellt eller i par, det blir genomgångar och inlämningsuppgifter. Dessutom kommer ni att titta på film med efterföljande gruppdiskussioner, tankekartor, tidslinjer, källkritik.

Utvärdering och bedömning

Ni kommer att visa era kunskaper dels genom inlämningsuppgifter, gruppdiskussioner och genom ett skriftligt test som innehåller följande:

begrepp och skeenden, orsaker och konsekvenser. 

Uppgifter

  • Till de som inte är ute med Atene - Amerikanska Revolutionen

  • Till de som inte är ute med Atene - Amerikanska Revolutionen

  • Till de som inte är ute med Atene - Amerikanska Revolutionen

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
    Hi
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
    Hi
  • Centralt innehåll
  • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
    Hi  7-9
  • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
    Hi  7-9
  • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
    Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: