Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag lär mig matematikens grunder

Skapad 2019-08-13 12:37 i Vallåsskolan Halmstad
Du ska utveckla din förmåga i matematikens grunder inom talområdet 0-10 samt träna på vardagliga begrepp.
Grundskola F – 3 Matematik
Tillsammans ska vi utveckla ditt intresse och förståelse för matematik.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att utveckla din förmåga att förstå talområdet 0-20 med säkerhet, vi kommer även att arbeta  vanliga förkommande matematiska vardagsbegrepp. Detta genom att använda mycket konkret material så att flera sinnen tillsammans kan stärka ditt lärande.

Talområdet 0-20
Likhetstecken
Addition 0-20
Subtraktion 0-20

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att

 • storleksordna.
 • antalsräkna.
 • likhetstecknets innebörd.
 • dela upp talen 0-20 på olika sätt.
 • addera tal inom talområdet 0-20.
 • subtrahera tal inom talområdet 0-20.
 • följa och skapa egna mönster.

Jag kommer bedöma din förmåga genom:..

 • diagnoser. 
 • Individuella samtal.. 
 • praktiskt arbete med konkret material.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att...

- vara delaktig under gemensamma aktiviteter.

- arbeta enskilt i din egen matematikbok.

- arbeta med konkret material i både grupp, par och individuellt samt tillsammans med pedagog.

- få möjlighet till mängdträning av rutinuppgifter på bland annat en IPad.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: