Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Qué bien kap 1

Skapad 2019-08-13 12:45 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Nu börjar din språkresa! Vi ska bekanta oss med ungdomarna María och Juan och följa dem när de hittar på olika saker i staden San Sebastián, i norra Spanien.

Innehåll

Undervisning- detta kommer vi att arbeta med: 

Vi använder oss av läromedlet "Qué bien", både textbok och övningsbok. 

Vi lär oss att presentera oss själva och varandra, räkna till tjugo, familjeord, länder i Latinamerika och Europa, tala om vilka språk du talar och varifrån du kommer, samt att ställa frågor. 

 

Bedömning- dessa förmågor kommer att bedömas:

Du visar att du förstår det du hör och läser på spanska genom att aktivt svara eller översätta. Du kommer också att får göra hör- och läsförståelse test.

 

Du visar att du kan formulera dig i tal och skrift genom att vara muntligt aktiv på lektionerna och klara av skrivuppgifterna i boken. Du kommer även att få skriva texter som du lämnar in.

 

Du visar dina språkliga strategier under lektionerna och hur du gör för att förstå en text eller en hörövning. Du visar det genom att inte ge upp lätt utan försöker omformulera dig när du inte hittar rätt ord, du använder dina tidigare språkkunskaper eller drar egna slutsatser om vad som verkar vara den mest logiska betydelsen.

 

Du visar att du kan reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser genom att aktivt delta i diskussioner när vi talar om spansktalande länder. Du kommer även att få visa det skriftligt. 

 

Kunskapskrav för slutet av årkurs 6- språkval.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen. Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

 

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen. Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

 

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen. Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: