👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 2: Addition och subtraktion inom talområdet 0-5

Skapad 2019-08-13 12:46 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 1 Matematik
Under detta arbetsområden kommer vi att bekanta oss ytterligare med siffrorna 4 och 5. Vi kommer att träna addition och subtraktion inom talområdet 0-5 på olika sätt. Vi kommer att addera och subtrahera med hjälp av siffror, pengar och tallinjen.

Innehåll

För att uppnå målen kommer vi att arbeta i grupp och enskilt. Vi kommer att arbeta

Laborativt/praktiskt

med stenciler

Matematikboken 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Addition och subtraktion inom talområdet 0-5

Behöver träna mer
Uppnår målet
Begrepp
Du kan förklara begreppen addtion och subtraktion samt koppla ihop dem med rätt symbol
Siffror
Du kan skriva siffrorna 0-5.
Addition
Du kan lösa additionsuppgifter inom talområdet 0-5 med hjälp av visuellt stöd
Subtraktion
Du kan lösa subtraktionsuppgifter inom talområdet 0-5 med hjälp av visuellt stöd
Dela upp tal
Du kan dela upp talen 4 och 5 på olika sätt.