Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Numeriska och Algebraiska uttryck

Skapad 2019-08-13 12:46 i Slöingeskolan Falkenberg
Du lär dig tolka och beräkna med numeriska uttryck och algebraiska uttryck. Du lär dig att kunna urskilja, välja och använda uttryck som lämpar sig i situationen. Du lär dig kunna skriva egna numeriska och algebraiska uttryck. Du lär dig om begreppen och sambanden mellan dessa.
Grundskola 6 Matematik
Du lär dig att uttrycka vardagen i numeriska uttryck och algebraiska uttryck. Du lär dig att förstå, välja och använda numeriska och algebraiska uttryck. Du lär dig skillnaden mellan de båda uttrycken. Du lär dig om begrepp och deras samband.

Innehåll

Syfte: 

Du utvecklar din förmåga att:

- använda och analysera begrepp och sambanden mellan begrepp.

- välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar.

- föra och följa matematiska resonemang.

- använda matematikens uttrycksformer för att samtala och redogöra för beräkningar.

 

 

Innehåll:

- Mönster och formler.

- Skillnaden mellan numeriska och algebraiska uttryck, specifikt och generellt.

- Variabel som uttryck för ett värde som förändras vid algebraiskt uttryck.

- Skriva uttryck

- Tolka uttryck

- Prioriteringsreglen med paranteser

- Förenkla uttryck

 

Begrepp:

numeriskt uttryck, algebraiskt uttryck, algebra, variabel, förändring, obekanta, mönster, formler

 

Undervisning:

Fakta via animerade filmer från Studi.se

Aktiviteter individuellt, i par och mindre grupp (arbete kring kooperativt lärande)

Samtal i helklass där vi delar med oss av resonemang kring lösningar och tillvägagångssätt.

Material från Studi.se, Matte Eldorado, NCM:s strävor och arbetsblad, Skolverkets lärportal problemlösningsbank åk 4-6.

Google Classroom där material kan delas ut i syfte att vara förberedd eller för att repetera. 

Bedömning:

Bedömning kommer att ske utifrån lärandet under lektionen där du visar ditt lärande genom de aktiviteter som sker.

Bedömning kommer också att ske utifrån slutligt skriftligt prov.

 

Framgångsfaktorer:

- Följa mönster och upptäcka förändring och samband kring dessa.

- Skapa egna mönster och uttrycka förändring och samband i formel.

- Beskriva och uttrycka muntligt och numeriskt

- Förstå vad en variabel är och hur den kan användas för att skriva uttryck i olika situationer.

- Beskriva och uttrycka algebraiskt då okänd variabel finns.

- Lära om prioriteringsregeln, använda dig av denna.

- Lära dig använda paranteser i dina uttryck.

- Kunna se skillnad/likhet mellan numeriska och algebraiska likheter.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: