Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskligheten i krig (samtal, läsning och brevskrivande)

Skapad 2019-08-13 13:09 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Samtal och läsning i samband med världskrigen
Grundskola 7 – 9 Svenska
Människor har blött rött blod för idéer, tankar och egen vinning i årtionden, men aldrig tidigare har miljoner liv skördats i samma omfattning som under första och andra världskriget. Det handlar inte endast om slagfälten, utan också om de som var kvar hemma, de som svalt efter att arméerna passerat förbi eller när varor inte längre kunde skickas dit det behövdes. Hus som brunnit, människor som dödats av en ödets nyck och de som låg vid vägkanten med insjunkna kinder döda av sjukdomar som härjat efter att lik lämnats kvar och för att vattnet varit förorenat. De som ryckts från sina hem, slängts i ghetton, de som blivit tillsagda att de inte är mer värda än råttor eller kackerlackor, som sedan mördats på en industriell skala. Det handlar också om de tiotusentals som förintades på en bråkdels sekund när ”Little boy” och ”Fat Man” exploderade i Japan. Och de hundratusentals som led efteråt av cancer, eller föddes missbildade till följd av radioaktiviteten som dröjde sig kvar. Det är en tid av död, misär, elände; och däremellan, och därefter en tid av hopp om att inget liknande ska få ske, eller kan ske igen nu när vi sett konsekvenserna av totalt krig och vår egen förmåga att döda i en aldrig tidigare skådad mängd. Det får inte ske igen. Andra menar, det kommer att ske igen. Är människan bestämd att förevigt upprepa sina misstag, eller kan vi förhindra att historien upprepar sig? Vi ska läsa utdrag från litterära skildringar under den här perioden, diskutera och även skriva ett brev för att försöka förstå och leva oss in i den här perioden, och kanske med den empatin och förståelsen kunna förhindra liknande fruktansvärda händelser.

Innehåll

Lektionsplanering utkast

Vecka

Område

34

Mänskligheten i krig läsa, kortskrivning, skriva kring bilder, utdrag, diskutera

35

Läsa diskutera utdrag

36

Tankeskriva, diskutera, skriva brev

37

Skriva klart brev, ge respons utveckla tankar och funderingar

38

Svara på brev

39

Lyssna Play historia Einstein – diskutera dilemma

40

Läsning, reflektion utvärdering

41

Grammatik, läsning

42

Grammatik, läsning bokcirkel 1

43

Grammatik, läsning bokcirkel 2

Matriser

Sv
Svenska: samtal, diskussioner, läsning och brevskrivning

Innehåll

E
C
A
Framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.

Kommunikation

E
C
A
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt.
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt.
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Praktiserar turtagning till viss del.
Praktiserar turtagning relativt väl.
Praktiserar turtagning väl.
Klarar till viss del att tala tydligt och visa engagemang.
Klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.

Språk

E
C
A
Använder ett i huvudsak fungerande språk för mottagarna (t.ex. ämnesrelaterat språk, ordval)
Använder ett relativt väl fungerande språk för mottagarna (t.ex. ämnesrelaterat språk, ordval)
Använder väl fungerande språk för mottagarna (t.ex. ämnesrelaterat språk, ordval)
Läsning Förståelse
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsning Tolka
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Språkriktighet
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: