Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FY kraft och rörelse år 6

Skapad 2019-08-13 13:13 i Granbergsskolan F-6 Bollnäs
Grundskola 4 – 6 Fysik
Inom detta arbetsområde ska vi jobba med olika krafter och vad som händer vid rörelse.

Innehåll

 

Konkreta mål:

Du ska kunna förklara olika typer av krafter och rörelser genom att beskriva hur exempelvis en cykel fungerar.
Du ska veta några upptäckter och vilken betydelse de har och har haft genom tiderna.

Undervisningen:

Vi arbetar med några delar i Clio och eller jobbar med arbetsuppgifter.
Vi kollar i böcker samt ser filmer.
Vi skriver gemensam fakta om olika begrepp/fenomen.
Vi kommer att göra tester och försök samt samarbeta med idrotten.

Bedömningssituationer:

Laborationsrapporter eller andra redovisningsformer av försöken.
Muntliga diskussioner och resonemang.
Utförandet av undersökningarna.
Quiz

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: