Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet i förskoleklass - Hitta språket

Skapad 2019-08-13 13:23 i Misterhults Skola Grundskolor
Hitta språket och språksamlingar
Grundskola F Svenska
Vi arbetar med att utveckla den språkliga medvetenheten och skapar en bra grund inför kommande läs och skrivinlärning.

Innehåll

I förskoleklass skapar vi möjligheter för eleverna att kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och syften. Genom olika språklekar utvecklar eleverna sin språkliga medvetenhet och får en bra grund inför kommande läs och skrivinlärning. Vi använder oss av Skolverkets kartläggning som heter "Hitta språket" som görs enskilt och i grupp.

Eleverna ska få möjlighet att utveckla förmågan att berätta och beskriva, lyssna och samtala, kommunicera med symboler och bokstäver samt urskilja ord och språkljud.

Efter kartläggningen "Hitta språket" kommer vi att arbeta med språksamlingar. Språksamlingarna kommer att planeras utifrån vad som framkommer i kartläggningen.

Ex på innehåll i språksamlingar:

 • Lyssna på ljud
 • ord och meningar
 • första och sista ljudet i ord
 • språkljud
 • bokstäver
 • skriva

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: