Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, åk 1

Skapad 2019-08-13 13:27 i Storvretaskolan Uppsala
Teknik åk 1, VT Skellefteåteknik
Grundskola 1 – 3 Teknik NO (år 1-3)

Grundläggande pedagogisk planering för Skellefteåteknik vid Storvretaskolan.

Innehåll

Syfte

Eleverna får arbeta med fysik/teknikövningar i par. De tränas i att läsa instruktioner, utföra experiment, samarbeta och dokumentera.

Centralt innehåll

Arbetssätt

Du kommer att få utföra experiment  i olika former. 
Du skall även träna dig att dokumentera dina resultat och experiment.
I Skellefteåtekniken ingår även moment som att kunna sammarbeta, hålla ordning och städa det material man använt under övningarna.

Kunskapskrav

 Eleven visar sitt kunnande enligt nedanstående:
- Du skall kunna läsa/förstå instruktioner och genomföra uppgiften med din arbetskamrat.
- Du skall skriftligt och/eller med bild dokumentera hur du genomförde arbetsuppgiften och vad resultatet blev.

Bedömning

Bedömning av elevernas prestationer sker genom:
- observation av elevens arbete under lektionerna,
- bedömning av deras dokumentation av arbetet,
- gemensamma genomgångar  av  laborationer eleverna genomfört,
- dialog tillsammans i grupp och enskilt.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: