Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi 8E HT2019

Skapad 2019-08-13 13:42 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Kemi åk 8 Organisk kemi och biokemi
Grundskola 8 Kemi
I denna kurs lär vi oss om kolatomen och hur den fungerar som byggsten i många olika molekyler. Vi lär oss också om livets kemi - hur kolhydrater, fett, proteiner, DNA och vitaminer är uppbyggda

Innehåll

 

 

 

Vecka

Arbetsområde

Lektionsaktivitet

Läs-läxa Spektrum Kemi

Läs-läxa Spektrum Kemi Light

      34

Organisk kemi och oorganiskt kol

 

 

Ti: Presentation organkemins stamträd, bokutdelning, grovplanering med mål och betygskriterier, Intro oorganiskt kol (film)

On: Intro till fossila bränslen, kolväten (film)

 

156 - 165

Repetition s. 391

100 - 105

Repetition s.246

35

Organisk kemi - alkaner

Ti: Alkaner, Alkener, Alkyner Modellbygge,

On: Lab kol i coca cola

166 - 168

106 - 107

36

Alkoholer och organiska syror

 

Ti: Alkoholer, organiska syror och estrar

On: Laboration alkoholer, (s.491 Spektrum lärarhandledning)

169 - 179

 

108 - 112

 

37

Oorganiskt kol

On: Digiexam 1

  

244-256

153 – 159

38

Kolets Kretslopp

Ti:  Olika former av rent kol

On: Kolets kretslopp   

 

251 – 256

 

157 – 159

 

39

Förbränning

 

 

 

40

Livets kemi

Ti: Förbränning

On: Digiexam 2  

257 - 271

 

160 - 167

 

41

Livets kemi

Ti:  Intro livets kemi, Föreläsning Kolhydrater, Titta på olika sockerarter, fetter

On:  Laboration Trommers Prov (labrapport)

145-147

186 – 196

 

92-93

118 – 123

 

42

 

Livets kemi

Ti: Fett,  proteiner och enzymer

 

197-207

 

124-129

 

43

Livets kemi

Ti: DNA

On: Vitamin och mineral (Film)

208 – 211

 

130 – 131

 

 

Uppgifter

  • Laboration Trommers Prov

  • Laboration Trommers Prov

  • Laboration alkoholer

Matriser

Ke
Kemi 8

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lab3
Analysera resultat
Du diskuterar de olika alkoholernas egenskaper
Du ser någon likhet / skillnad mellan alkoholerna sinsemellan
Du ser flera likheter / skillnader mellan alkoholerna. Du kopplar alkoholernas egenskaper till deras kemiska strukturer.
Lab5
dokumentera resultat
Du gör en enkel labrapport. -De flesta rubriker finns med. -Majoriteten av resultaten är redovisade
Du gör en utvecklad labrapport. -Alla rubriker finns med. -Alla resultat är redovisade i tabellform
Du gör en välutvecklad labrapport -Alla rubriker finns med och är välutvecklade -Rapporten är tydligt skriven och lätt att läsa -Alla resultat är tydligt redovisade i tabellform
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: