👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 5: Talen 11 och 12, diagram och stegvisa instruktioner

Skapad 2019-08-13 14:02 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 1 Matematik
Under detta arbetsområden kommer vi att bekanta oss ytterligare med talet 11 och 12. Vi kommer att arbeta med hur man läser av och skapar diagram. Vi kommer att träna på att tyda stegvisa instruktioner för att skapa mönster.

Innehåll

För att uppnå målen kommer vi att arbeta i grupp och enskilt. Vi kommer att arbeta

Laborativt/praktiskt

med stenciler

Matematikboken 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Talen 11 och 12, diagram och stegvisa instruktioner

Behöver träna mer
Uppnår målet
Begrepp (fler/färre)
Du kan lösa uppgifter av typen Du har sju äpplen. Du får 3 fler/ Du får 3 färre, hur många äpplen har du nu?
Addition
Du kan lösa additionsuppgifter inom talområdet 0-10
Subtraktion
Du kan lösa subtraktionsuppgifter inom talområdet 0-10
Diagram
Du kan läsa av ett stapeldiagram
Stegvisa insturktioner
Du kan följa stegvisa instruktioner