👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 4

Skapad 2019-08-13 14:04 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Bild är ett ämne fullt av kreativitet .
Grundskola 4 – 6 Bild
Bild är ett ämne fullt av kreativitet och utmaningar.

Våga testa, experimentera och tänja på gränser.

Framställa bilder och former i olika tekniker och material.

Innehåll

Du ska utveckla dina kunskaper

 • att använda olika tekniker i bildframställning.
 • i att forma och framställa bilder och föremål i olika material.
 • i att analysera, diskutera och tolka bilder.
 • om bildframställning i dåtid.

Undervisning/arbetssätt

 • prova på olika tekniker att framställa bilder självständigt.
 • prova på olika verktyg och redskap för att skapa former och bilder.
 • undersöka och använda olika material.
 • öva sig i att använda ord, uttryck och benämningar i sin bildframställning.

Bedömning

 • Din förmåga att framställa former och bilder.
 • Din förmåga att följa instruktioner och slutföra uppgifter.
 • Dina egna idéer, diskussioner och problemlösningsförmåga.
 • Din förmåga att arbeta med olika tekniker, verktyg och material.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Bild åk 4

Ämnesmatris Bild

Har grundläggande kunskaper
Har goda förmågor
Har mycket goda förmågor
Skapa bilder
Halloweenbilder (siluett, nyanser) Bilder till färglära (vattenfärg, färgpennor, pastell, silkespapper) Picassotema Nyanser Gråskala
Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett ganska bra sätt.
Du kan skapa utvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett bra sätt.
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett mycket bra sätt.
Tekniker, verktyg och material
Verktyg: Pensel, svamp, färgpennor, pastellkritor, sax Material: Olika pappersmaterial (tjocklek, storlek och struktur), silkespapper Tekniker: vått i vått, vått i torrt, placera bild på bakgrund
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett enkelt sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett utvecklat och bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material. Du använder dem på ett varierat och välutvecklat sätt och med många idéer för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Kombinera bildelement
Siluetter, symboler
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett enkelt sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett utvecklat sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett välutvecklat sätt i dina bilder.
Arbetsprocessen
Enskilt arbete, samarbete, genomgångar, instruktioner, städa och återställa
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Presentation
Berätta för någon hur du har tänkt när du har skapat din bild. Samt kunna redogöra för några val du gjort under arbetets gång.
Du kan presentera dina bilder och anpassa presentationen till budskap och situation på ett ganska bra sätt.
Du kan presentera dina bilder och anpassa presentationen till budskap och situation på ett bra sätt.
Du kan presentera dina bilder och anpassa presentationen till budskap och situation på ett mycket bra sätt.
Reflektion
Reflektera utifrån frågorna: Vad blev du nöjd med? Vad kunde du gjort bättre?
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.