Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA 6,8 Volym, textuppgifter, bråk och procent

Skapad 2019-08-13 14:13 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola 6 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia och har utvecklats från många olika kulturer. Den utvecklas när vi behöver använda den men också när vi är nyfikna och har lust att utforska den. När vi utforskar matematiken behöver vi vara påhittiga, lyssna på andras tankar och fundera på hur vi ska fortsätta för att komma vidare i en utmaning.

Innehåll

 MA 6,8 Volym, textuppgifter, bråk och procent

Förväntat resultat:

 • Du kan beräkna volym på rätblock.
 • Du kan enhetsomvandla volym.
 • Du kan lösa och redovisa textuppgifter.
 • Du kan räkna ut del av antal i bråkform och i procentform.
 • Du kan räkna ut helhet och andel.
 • Du förstår och använder begreppen: kubikcentimeter, räkna ut andelen, volym, del av antal och räkna ut helheten.

Undervisning/arbetsformer

 • Varje område är indelat i 3 olika grundkurser som inleds med gemensam/individuell genomgång
 • Därefter färdighetstränar du i skrift, digitalt och muntligt eller genom annan aktivitet. Varje kurs avslutas med träning av de olika förmågorna.
 • Mattekoll: vi checkar av hur du upplever att du behärskar området.
 • Efter det kommer du, tillsammans med mig bestämma om du ska arbeta vidare med "träna mera" eller "fördjupning"..
 • Sammanfattning av området och de olika begreppen. 

Examinationsuppgift

Skriftlig examinationsuppgift (prov) med liknande uppgifter som: 


1 Ett paket har längden 4 dm, bredden 3 dm och höjden 2 dm. Hur stor är volymen?

(1/0/0)


2 Hur många liter rymmer akvariet?

(1/0/0)


3 Rätblocket  rymmer 279 cm3.


a) Hur hög är rätblocket??


b) Hur många liter rymmer rätblocket?

(0/3/0)


4 Vilket av talen 0,3 och 0,59 är störst? Motivera ditt svar.

(1/1/0)


5 Sasha har 300 kr i månadspeng. Han sparar 1/4 av den.

Joachim har 350 kr i månadspeng och han sparar 20 %.

Vem av pojkarna sparar mest varje månad?

(2/0/0)


6 Under mellandagarna kunde man köpa en tröja med 30 % rabatt. Rabatten var 90 kr. Hur mycket kostade tröjan innan rabatten var avdragen?

(2/0/0)


7 Hur stor andel av bollarna är grön? Svara i

a) bråkform

b) decimalform

c) procentform


(3/0/0)

8 Diagrammet visar hur betygen var fördelade mellan klass 6A och 6B i Gummelskolan.

a) Hur stor andel av eleverna fick A i klass 6A?

b) I vilken klass är det minst andel C?

Motivera ditt svar med två argument.

(1/1/1)

9 En apa, en skata och en ekorre åt frön från en skål. Ekorren åt 20 % av de frön som skatan och ekorren åt sammanlagt.

Skatan åt 160 frön. Apan åt 60 % av alla fröna.

Hur många frön åt apan?

(0/1/1)

Bedömning

Provet bedöms efter skolverkets betygskriterier, se högra kolumnen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: