Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA 6,2 Skala, volym, cirkeln

Skapad 2019-08-13 14:18 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola 6 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia och har utvecklats från många olika kulturer. Den utvecklas när vi behöver använda den men också när vi är nyfikna och har lust att utforska den. När vi utforskar matematiken behöver vi vara påhittiga, lyssna på andras tankar och fundera på hur vi ska fortsätta för att komma vidare i en utmaning.

Innehåll

 MA 6,2  Skala, volym, cirkeln

Förväntat resultat:

  • Du förstår och kan tyda skala på kartor och ritningar
  • Du kan göra egna kartor och ritningar
  • Du kan enhetsomvandla volym
  • Du kan jämföra, uppskatta och mäta volym
  • Du kan beräkna cirkelns omkrets och area

 

Du behärskar och använder begreppen: skala, volym, cirkel, medelpunkt, cirkelns area, radie, cirkelns omkrets, pi och diameter.

Undervisning/arbetsformer

  • Varje område är indelat i 3 olika grundkurser som inleds med gemensam/individuell genomgång
  • Därefter färdighetstränar du i skrift, digitalt och muntligt eller genom annan aktivitet. Varje kurs avslutas med träning av de olika förmågorna.
  • Mattekoll: vi checkar av hur du upplever att du behärskar området.
  • Efter det kommer du, tillsammans med mig bestämma om du ska arbeta vidare med "träna mera" eller "fördjupning"..
  • Sammanfattning av området och de olika begreppen. 

Examinationsuppgift

 

1 Hur många liter är

a) 2 dl       b) 68 dl   c)33 cl d) 9 ml

(4/0/0)

Hur många dl är

a) 6 ml       b) 45cl

(0/2/0)

3 Skriv rätt enhet.

a) En dricksglas innehåller ca 0.2 ?

b) En kanna kan innehålla 15 ? saft.

c) Ett litermått rymmer 1 00 ?

(3/0/0)

4 Hur lång är cirkelns      a) diameter b) radie


(2/0/0)

5 En cirkel har diametern 8 cm. Räkna ut omkretsen.

Använd värdet 3,14 för 𝝿 (pi).

(1/0/0)

6 Hur långt är det i verkligheten mellan

delfinerna och lejonen? Svara i meter.

(2/0/0)

7 Skogshuggaren fyllde sin termos med 0,8 liter kaffe på morgonen. Under dagen drack han 65 cl kaffe.

Hur mycket kaffe fanns det kvar i termosen?

(2/0/0)

8 Mellan Östersund och Ås är det 4 km. Hur lång blir sträckan på en karta som är ritad i skala 1:10 000? Svara i cm.

(0/0/1)

9 En cirkel har omkretsen 50,24 cm. 

Hur stor är arean? Avrunda till hela cm2.

(0/0/2)

 

Bedömning

Provet bedöms efter skolverkets betygskriterier, se högra kolumnen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: