Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Råttan Roger och jag 19/20

Skapad 2019-08-13 14:18 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola F Biologi Bild Matematik Svenska
I detta tema följer vi årets skiftningar, lär oss om helger och högtider, samt lägger fokus på mig själv, gruppen, familjen och den närmsta omgivningen.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi följer naturens skiftningar genom hela året. I detta tar vi även upp helger och traditioner. Som utgångspunkt har vi eleven, gruppen och familjen.

Råttan Roger introducerar de olika arbetsområdena på ett spännande och lustfyllt sätt. Detta främjar elevernas fantasi och vi vill att eleverna skapar tilltro och tillit till deras egna förmåga.

 

Syfte

Syftet  är att eleven ska öka sin kännedom om sig själv och sin omgivning.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

* Medvetenhet om djur och natur, skyldigheter och rättigheter.

* Högtider och traditioner.

* Samhällsfunktioner.

* Jagutvecklingen och familjen.

* Vidga elevens förståelse för likheter och olikheter

* Hållbar utveckling

* Skapa och utveckla olika estetiska uttrycksformer

Undervisning och arbetsformer

* Undervisningen sker utomhus och inomhus.

* Röra sig allsidigt i olika miljöer.

* Vi samlar material från naturen som vi arbetar med.

* Vi ser pedagogiska filmer.

* Arbete med olika arbetsblad.

* Bild och skapande.

* Vi arbetar enskilt och i grupp.

* Vi arbetar praktiskt med experimenterande undervisning

* Musik, rytm o drama ingår kontinuerligt.

 

Utvärdering

Vi utvärderar genom att lyssna på elevernas resonemang och slutsatser.

Varje dag avslutas med en kort reflektion när vi har vår slutsamling

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: