Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Tellus 19/20

Skapad 2019-08-13 14:21 i Håksbergs förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Kort beskrivning av temat

Innehåll

 

Var är vi?

 •  Barnen visar nyfikenhet för experiment.

 

Vart ska vi?

 • Syftet är att barnen ska tycka det är roligt och att vi skapar en nyfikenhet hos barnen att vilja ta reda på vad som händer vid olika naturvetenskapliga och tekniska processer. Vill också att barnen ska lära sig ställa egna hypoteser. 

  


Hur gör vi?

 • Vi använder oss av NTA-lådornas innehåll samt lärarhandledningarna. Vi provar även andra experiment.
 • Pedagogerna använder oss av ett naturvetenskapligt förhållningssätt där barnen får möjlighet att ställa frågor och formulera hypoteser.

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: