Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JAG

Skapad 2019-08-13 14:30 i Lönneberga förskola Heby
Förskola
I detta temaarbete kommer vi att arbeta med jaget och frågan, vem är jag? Detta för att stärka sitt eget jag och öka tilliten till sin egen förmåga. Vi vill även ge möjlighet om förståelsen för allas lika värde och rättigheter.

Innehåll

Syfte:

Utveckla sin självkänsla och självförtroende samt utveckla sina egna förmågor både enskilt och tillsammans med andra. Vi vill stärka barngruppens relationer till varandra och skapa en trygg grupp.

 

 Metod:

Vi uppmärksammar det egna jaget, vem är jag? vad heter jag? Hur ser min familj ut? När fyller jag år? Vart bor jag? Hur ser jag ut?

Vi pratar om likheter och olikheter och allas lika värde.

Vi arbetar med hur en bra kompis är....

Temat anpassas efter arbetsgruppernas utvecklings-, och kunskapsnivå och kommer därför se olika ut inom barngruppen.

 Vi kommer att använda oss av "stopp min kropp" materialet och rädda barnens material "olika men lika". Vi kommer även använda oss av Igelkott och Kanin och de tio kompisböckerna. 

 

 

Vi kommer använda oss av olika metoder och arbetssätt så som;

 •          Skapade verksamhet
 •         Dramatisering
 •         Diskussioner och reflektioner
 •           Sång och rytmik
 •      Lekar

 

Mål:

 • Ge möjlighet att utveckla sin identitet och stärka självbilden, självkänslan och självinsikten hos barnen
 • Få en förståelse för sin egen och andras livsstil och kulturer 
 • Se, uppskatta och respektera olikheter hos oss själva och andra

 

 

 Områden:

 •  kroppen

 • känslor

 • normer och värden

 • jag och min familj

 

Utvärdering och analys:

Vi utvärderar verksamhetens innehåll och lärmiljöer under temats gång. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: