Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi 7F HT2019

Skapad 2019-08-13 14:35 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Planering 7F kemi - kemins grunder, luft, vatten, syror och baser samt salter och metalloxider
Grundskola 7 Kemi
Introduktionskurs till kemins grunder samt vad luft och vatten är.

Innehåll

 

Vecka

Arbetsområde                         

Lektionsaktivitet

Läsanvisning

Läsanvisning Spektrum Kemi Light

34

Introduktion

To: Utdelning av böcker, Atomer, molekyler, grundämnen, föreningar

On/Fre (halvklass): Start labsäkerhet

s.391

 

s.246

 

35

Labsäkerhet

To: Test labsäkerhet, Kemiska reaktioner

On/Fre (halvklass):

s.7-21

s. 6-14

36

Kemins grunder

To: Blandningar och separationstekniker

On/Fre (halvklass):  lab löslighet

s.23-33

s. 15-20

37

Kemins grunder

To: Eget arbete i boken kap 1 Testa Dig Själv och Finalen

On/Fre (halvklass): lab kromatografi, filtrering

s.34-42

s.21-25

38

Kemins grunder

 

On (halvklass): Förberedelse inför prov

 

 

39

Kemins grunder

To: Vad består luft av? Ozon och koldioxid

On (halvklass): Förberedelse inför prov

 s.52-59

s.33-38 

40

Luft

Ti: Prov kemins grunder (kap 1), Digiexam

On/Fre (halvklass): lab syrgas och koldioxid

 

 

41

Luft

Ti: Vattnets kretslopp, polaritet

On/Fre (halvklass): Påvisa koldioxid

s.60-69

s.39-45

42

Vatten

Fre (halvklass):

s.81-91

s.51-59

43

Vatten

Ti: Vattenrening

On/Fre (halvklass): Vattenuppgift plocka ut fakta ur tabell

s.92-97

s.51-61

45

Vatten

Ti: Prov luft och vatten (DigiExam)

On/Fre (halvklass):

 

 

46

Vatten

Ti:

On/Fre (halvklass):

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Prov kemins grunder

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: