Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomiska teorier

Skapad 2019-08-13 14:38 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Samhällskunskap
En viktig del i kursen är att förstå olika ekonomiska teorier och hur de har påverkat världen (politisk/ekonomi). Detta område kommer ge er förkunskaper inför en senare uppgift i kursen där ni ska analysera krisen 2008 utifrån en ekonomisk teori.

Innehåll

Pedagogisk planering för arbetsområde: 

Vad?

Ekonomiska teorier. Merkantilism, monetarism, keynesianismen, marxismen, ekonomisk liberalism. Förstå dessa teorier och kunna se skillnader och likheter. Kunna argumenterar för fördelar och nackdelar med de olika teorierna.  

Varför?

Examensmål: Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. Vid studier i ekonomi är historisk kunskap central. Därför ska utbildningen utveckla elevernas historiska kunskaper så att de förstår nutiden och kan resonera kring orsakssamband och följder av olika beslut.

Hur?

Genomgångar, lektionsuppgifter, skriftligt prov. 

Bedömning?

Centralt innehåll: Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism.

Kunskapskrav: Eleven kan översiktligt redogöra för några centrala teorier och översiktligt diskutera deras styrkor och svagheter. 

Skillnaden i betyg på provet kommer handla om hur väl du kan redogöra för teorierna samt dra slutsatser om hur teorierna skulle kunna lösa ekonomiska problem.  

 

Planering ekonomiska teorier
Sidor i boken 375-408

Lektion 1: Merkantilismen. Genomgång + artikel om Ostindiska kompaniet
Lektion 2: Ekonomisk liberalism. Genomgång + Ayn Rand (ljud). 
Lektion 3: Marxismen. Genomgång + läsa text
Lektion 4: Foto i dramasalen. Keynesianismen (Kort genomgång). 
Lektion 5: Ljudfil om Keynes, Artikel om Keynes (frivillig)
Lektion 6: Monetarism (Friedman). Genomgång + radioprogram
Lektion 7: Repetition
Lektion 8: Skriftligt prov.(merkantilismen, ekonomisk liberalism, marxism)
Lektion 9: Skriftligt prov. (Keynes, monetarismen)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism , keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, digitalisering, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några centrala teorier och utförligt och nyanserat diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för några centrala teorier och utförligt diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för några centrala teorier och översiktligt diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
  Sam  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: