Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Kapitel 1 - Tal och räkning

Skapad 2019-08-13 14:45 i Almtunaskolan Uppsala
Kapitel 1: Tal och räkning.
Grundskola 6 Matematik
Arbetsområde - Tal och räkning Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Det här ska vi lära

I det här arbetsområdet får du lära dig:

 • hur vårt talsystem och några andra talsystem är uppbyggda
 • samband mellan tal i bråkform och tal i decimalform
 • uttrycka andelar i bråkform och decimalform
 • sambandet mellan bråkform och decimalform
 • sambandet mellan andelen, delen och det hela
 • beräkningar med de fyra räknesätten med skriftliga metoder och miniräknare
 • kunna förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp vi ska arbeta med:

naturliga tal, decimalform, platsvärde, utvecklad form, bråkform, blandad form, andel, täljare, nämnare, bråkstreck, rationella tal, decimalform, närmevärde, addition, subtraktion, multiplikation, division, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, avrundning

Så här ska vi arbeta

Du kommer att ha undervisning både i klassrummet samt i mindre grupp hos specialpedagog.

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
 • Vi kommer att ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt
 • Vi kommer att arbeta i Matematikboken Gamma utifrån olika nivåer.
 • Vi kommer att praktiskt arbeta med laborativt material
 • Vi kommer att jobba med olika appar på Ipad tex King of math
 • Vi kommer att spela mattespel
 • Vi kommer att prova olika strategier och anpassningar för att underlätta inlärningen

Så här får du visa

Du kommer att bedömas i det du presterar på lektionerna, både skriftligt och muntligt.

Du kommer också att bedömas i diagnoser och på prov.

 

Förmågor

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, 

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 

• föra och följa matematiska resonemang, och 

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: