Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A

Skapad 2019-08-13 14:45 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Matris som visar vilka moment du behärskar inom respektive avsnitt.
Grundskola 6 Matematik
I år 6 jobbar vi med matteboken Mattedirekt Borgen som är uppdelad i två volymer 6A och 6B.

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Ma
Matteborgen 6A

Decimaltal
Begrepp: decimaltal, hela tal, tiondel, hundradel, tusendel, decimal och decimaltecken.
Omvandling Ex: 5 dm=0,5 m 7mm= 0,007m
Förstå betydelsen av orden deci, centi och milli i ett decimaltal.
Kunna storleksordna decimaltal. Sätta ut och urskilja decimaltal på en tallinje.
Multiplicera med 10, 100, 1000. Dividera med 10, 100, 1000.
Procent och sannolikhet
Begrepp: hel, halv, fjärdedel, femtedel, tiondel, hundradel, bråkform, decimalform, procentform, rabatt, rea, sannolikhet, chans, risk
Kunna räkna ut hur mycket en procent av något är.
Kunna räkna rabatten på en vara.
växla mellan bråkform, decimalform och procentform.
Förklara vad som menas med sannolikhet. Räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa.
Geometri
Begrepp: area, omkrets, bas, höjd, parallell, parallellogram, romb, parallelltrapets, diagonal, medelpunkt, diameter, radie, liksidig/likbent/rätsidig triangel, spetsvinklig/trubbvinklig triangel, rätblock, kub, tetraeder, kon, cylinder, klot
Kunna räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar samt figurer som är sammansatta av dessa.
Kunna använda de vanligaste enheterna för area: cm2, dm2 och m2.
Benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper.Koordination
Koordinatsystem och lägesmått
Begrepp: koordinatsystem, koordinat, punkt, x-axel, y-axel, origo, rät linje, proportionella samband, typvärde, median, medelvärde.
Kunna beskriva vad ett koordinatsystem är.
Kunna avläsa och skriva koordinater för punkter. Kunna rita koordinatsystem och sätta ut punkter.
Kunna läsa av och rita ett diagram med proportionella samband.
Kunna lägesmåtten typvärde, median och medelvärde.
Algebra
Begrepp: obekant tal, algebraiska uttryck, likhet, ekvation
Veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, t.ex. x eller y.
Kunna förstå och skriva algebraiska uttryck.
Veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas.
Kunna förklara vad en ekvation är. Kunna lösa en ekvation.

Kommentar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: