Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling och anpassningar i naturen, åk 6, biologi

Skapad 2019-08-13 14:49 i Tunabergsskolan Uppsala
Evolutionsavsnittet i biologi årskurs 6. Organismers utveckling och hur de kan delas in i grupper. Anpassningar till naturen samt människans påverkan på naturen och hur det i sin tur kan påverka evolution.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Hur har livet på jorden egentligen utvecklats? Varför har vi en svanskota men ingen svans? Är vi släkt med bananflugor? Detta och liknande frågor kommer vi att försöka finna svar på under de veckor vi jobbar med biologi.

Innehåll

Förmågor i fokus:

 • Att kunna använda kunskaper för att resonera.
 • Att kunna använda begrepp för att beskriva och förklara samband.

Det här kommer vi att arbeta med i undervisningen:

I det här arbetsområdet kommer ni att få lära er om evolution och om hur livet har utvecklats. Vi kommer också titta på hur olika organismer har anpassats för att kunna överleva i olika miljöer.

 När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • kunna använda begrepp som är viktiga för avsnittet.
 • förklara hur livet har utvecklats.
 • kunna ge exempel på hur t.ex bakterieresistens, hänger ihop med evolution.
 • något om hur man sorterar arter i olika grupper.
 • berätta om Charles Darwin och Carl von Linné.
 • berätta om hur evolution går till. 
 • ge exempel på hur organismer kan anpassa sig till olika miljöer.

Du visar dina kunskaper genom:

 • Aktivt deltagande på lektioner och i diskussioner.
 • Prov med fakta- samt diskussionsfrågor.

Uppgifter

 • Prov evolution

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Kunskapskrav biologi åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Biologiska sammanhang & begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Livets utveckling
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: