Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas sista vildmark?

Skapad 2019-08-13 14:59 i Österbyskolan Östhammar
Koll på NO "Europas sista vildmark"?
Grundskola 5 Biologi
Vad är ett fjäll? Vilka djur och växter finns i fjällvärlden och alperna? Hur påverkar vi människor djur och natur i fjällen? Det här arbetsområdet kommer ge dig kunskaper om djur och natur i de svenska fjällen. Du kommer även jämföra detta med hur det är i Alperna.

Innehåll

Mål: När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

*  Ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där.
*  vad som menas med växtzoner.
*  förklara hur vi människor påverkar fjällens och alpernas natur.
*  berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och alperna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Generell matris Biologi år 4-6

Grundläggande
Utvecklade
Välutvecklade
Använda kunskaper för att...
...granska information,
Kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor. För enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor. För utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor. För väl utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
...kommunicera
Skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
... och ta ställning
Ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Använda begrepp, modeller och teorier
Grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang. Ger exempel och beskriver med viss användning av biologins begrepp.
Goda kunskaper om biologiska sammanhang. Förklarar och visar på enkla samband och något gemensamt drag med relativt god användninga av biologins begrepp.
Mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang. Förklarar och visar på enkla samband och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen.
Kan förklara och visa på samband och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen.
Kan förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen.
Kan ge exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Kan visa på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Kan visa på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: