Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent åk 7 (Calle)

Skapad 2019-08-13 15:00 i Forssaklackskolan Borlänge
Geometri åk 7
Grundskola 7 Matematik
"Oroa er inte över era matematiska problem. Jag kan försäkra er om att mina är betydligt svårare." -Albert Einstein

Innehåll

Innehåll

 • Tal i bråkform
 • Jämföra bråk
 • Förlänga och förkorta bråk
 • Addition och subtraktion av bråk 
 • Multiplikation av bråk 
 • Andelen i procentform 
 • Beräkna andelen vid förändring
 • Beräkna delen med huvudräkning 
 • Beräkna delen 
 • Beräkna det hela, 100%

 

Under arbetsperioden kommer du dessutom att få delmål (oftast veckovis) kopplade till ovanstående (dvs. innehållet i läroboken). På så vis har du möjlighet att träna och repetera på arbetspass, studiepass och hemma. 

 

Tips på hur du lär dig och når betyg i matematik! 

 • träna på att beskriv användningsområdet för dig själv och andra 
 • aktivt lyssna på genomgångar i grupp och individuellt
 • delta och ta ansvar för ditt eget arbete 
 • utvärdera dina kunskaper - Vad kan jag? Vad behöver jag bli säkrare på? Hur ska det gå till?
 • ha alltid med dig material till lektionerna. 

Matriser

Ma
Bedömning.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Begrepp
Du har inte försökt tillräckligt.
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
Du har inte försökt tillräckligt.
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Metod
Du har inte försökt tillräckligt.
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
Du använder grundläggande metoder för att lösa matematiska uppgifter inom området.
Du använder relativt väl fungerande metoder för att lösa matematiska uppgifter inom området.
Du använder väl fungerande metoder för att lösa matematiska uppgifter inom området på ett effektivt sätt.
Problem
Du har inte försökt tillräckligt.
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
Löser elevnära problem helt eller delvis, genom att använda någon strategi.
Löser olika problem på egen hand genom att motivera helt eller delvis och använda lämplig strategi utifrån problemets karaktär.
Löser med säkerhet olika problem. Kan själv finna, motivera och tillämpa olika strategier. Kan formulera enkla matematiska modeller passande för sammanhanget.
kommunikation
Du behöver utveckla ditt sätt att kommunicera i matematik.
Du kommunicerar på ett godtagbart sätt i matematik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: