Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 7, Tal (kap 2)

Skapad 2019-08-13 15:02 i Blåklintskolan Mjölby
Grundskola F – 9 Matematik
Pedagogisk planering för kapitel 2, Tal, kopplat till boken prio matematik 7.

Innehåll

Målet med undervisningen

Det här kommer du att få undervisning om:

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder.
 • Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
Det här ska du lära dig:
 • Hur vårt talsystem är uppbyggt
 • Räkna med 10, 100, 1000
 • Addition och subtraktion
 • Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1
 • Prioriteringsreglerna
 • Primtal och delbarhet 

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer under sju veckor arbeta med:
 • uppgifter i läroboken
 • övningsblad
 • diskussionsuppgifter
 • problemlösningsuppgifter enskilt och i grupp
 • laborationer

 

Det här ska bedömas

 • Under kursens gång kommer vi jobba med diskussionsuppgifter och problemlösningsuppgifter som kommer bedömas kontinuerligt.
 • Den 9/10 kommer avsnittet avslutas med ett prov som också kommer bedömas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: