Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svepask åk 9

Skapad 2019-08-13 15:09 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Slöjd
Denna termin kommer vi jobba med trä i första hand. Du ska få arbeta med att tillverka en egen svepask där du själv bestämmer storlek, form och mönster/motiv av ditt arbete. Att tillverka svepaskar har sitt ursprung från den nordiska hantverkskulturen. Nya tekniker som vi kommer att jobba med är svepning av fanér och vi kommer att lära oss hur man sammanfogar sitt svep med en botten. Syftet med uppgiften är att du ska få formge och framställa din egendesignade metalluppgift med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker. Under arbetets gång kommer du få beskriva arbetsprocessen med hjälp av slöjdspecifika begrepp och när du är klar med tavlan ska du få reflektera över arbetsgången och ditt resultat.

Innehåll

Svepask

Syfte

- Att genomföra olika slöjdprojekt från idé till färdig produkt

-Att arbeta med olika textila tekniker och material

- Att skapa egna projekt och kanske arbeta med egna konstruktioner.

-Att följa arbetsbeskrivningar

Period

Vi kommer jobba med detta arbetsområde under höstterminen 2020.

 

Arbetssätt

Undervisningen ska syfta till eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Undervisningen ska ge elever förutsättning att utveckla idéer överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

- Introduktion

-Idéarbete, planering

- Praktiskt arbete varvas med genomgångar

- Föreläsningar

- Utvärdering, reflektion

 

Bedömning

-Löpande bedömning

-Idéarbete

-Skiss och idéarbete

-Arbetsprocessen

-Hur redskap och maskiner används

-Framställning

-Utvärdering, reflektion

Centralt innehåll:

Efter att du jobbat med detta arbetsområde ska du ha utvecklat kunskaper i olika hantverkstekniker och har en förmåga att arbeta med olika material och uttrycksformer. Du kommer ges möjlighet att utveckla din skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Undervisningen ska ge dig förutsättning att utveckla idéer, pröva på olika material och hantverkstekniker och utveckla användningen av olika slöjdspecifika begrepp.

 

Begreppslista:

Vi kommer lära oss olika slöjdspecifika begrepp och med hjälp av dem ska du analysera och värdera arbetsprocessen.

 

Utvärderingsformer:

-Löpande bedömning

-Analys- och utvärderingsfrågor

-Individuell skrivuppgift

 

Preliminär veckoplanering - I grova drag

 

V.35

Introduktion Svepask

V.36

Planering och uppstart av arbetsområdet

V.37

Introduktion basning och svepning, praktiskt arbete

V.38

Introduktion avslut samt praktiskt arbete

V.39

Praktiskt arbete

V.40

Introduktion botten och praktiskt arbete

V.41

Praktiskt arbete

V.42

Praktiskt arbete

V.43

Praktiskt arbete

V.44

Läslov

V.45

Praktiskt arbete

V.46

Praktiskt arbete

V.47

Praktiskt arbete

V.48

Praktiskt arbete

V.49

Praktiskt arbete

V.50  
   
   
   
   
   
   

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjdmatris 7-9

Slöjd 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa
Enkelt genomarbetat utifrån instruktioner
Utvecklat och relativt väl genomarbetat utifrån delvis egna initiativ
Välutvecklat och väl genomarbetat utifrån egna initiativ
Använda verktyg, redskap och maskiner
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett ändamålsenligt sätt
På ett ändamålsenligt sätt med precision
Utveckla idéer
Bidrar till att utveckla idéer utifrån erbjudet inspirationsmaterial
Utvecklar egna idéer utifrån erbjudet inspirationsmaterial
Utvecklar egna idéer utifrån erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp
Välja handlingsalternativ
Bidrar till att välja handlingsalternativ
Väljer egna handlingsalternativ som kräver bearbetning
Väljer egna handlingsalternativ som leder framåt
Bedöma och analysera arbetet
Enkla omdömen som visar på enkla samband mellan utfört arbete och resultat
Utvecklade omdömen med slöjdspecifika begrepp som tydligt visar på samband mellan utfört arbete och resultat
Välutvecklade omdömen med god användning av slöjdspecifika begrepp som tydligt visar på samband mellan utfört arbete och resultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: