Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodkulturer

Skapad 2019-08-13 15:10 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi backar bandet i 5000 år och undersöker hur de första städerna växte fram och jämför olika tidiga civilisationer.

Innehåll

Du ska under veckorna 35-38 arbeta med högkulturernas framväxt och antiken. 

Den stora frågan som vi ska lära oss att besvara är:

 • Vilka likheter och skillnader finns det mellan olika högkulturer?

Arbetssätt:

Vi kommer att använda oss av:

Läroboken

Föreläsningar och Powerpoint

Övningsuppgifter

Begreppslista

Analysmodell (VENN-diagram)

Bedömning

I slutet av arbetsområdet kommer du att göra en skriftlig bedömningsuppgift i samarbete med svenskan.

Du kommer då att få skriva blogginlägg där du presenterar och jämför två olika högkulturer. 

Uppgiften kommer att bedömas i SO (historia) och i svenska/svenska som andraspråk.

 

För att klara momentet krävs att du...

 • … arbetar aktivt på lektionerna.
 • ... läser på (vid behov) hemma.
 • … gör skrivuppgiften om högkulturerna.
 • ... deltar aktivt vid de muntliga runda bordssamtalen om antiken.

Detta kommer att bedömas:

 • Din kunskaper på lektionerna
 • En skriftlig bedömningsuppgift
 • Muntlig bedömningsuppgift

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift: Bloggen flodliv.blogg.se

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Flodkulturer

->
->
->
->
Kommunikationsförmåga
I
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur livet i Mesopotamien eller Egypten såg ut.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur livet i Mesopotamien och Egypten såg ut.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva och förklara hur livet i Mesopotamien och Egypten såg ut.
Analysförmåga
Du kan på ett enkelt sätt jämföra Mesopotamien och Egypten och presenterar då minst två likheter eller skillnader.
Du kan på ett utvecklat sätt jämföra Mesopotamien och Egypten och presenterar då minst två likheter och skillnader.
Du kan på ett välutvecklat sätt jämföra Mesopotamien och Egypten och presenterar då minst tre likheter och skillnader på ett utvecklat sätt.
Begreppsförmåga
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt använda dig av några av arbetsområdets centrala begrepp.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt använda dig av flera av arbetsområdets centrala begrepp.
Du kan på ett väl fungerande sätt använda dig av många av arbetsområdets centrala begrepp.
Informationshanteringsförmåga
Du kan använda dig av historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor levde.
Du kan använda dig av historiska begrepp för att dra utvecklade slutsatser om hur människor levde.
Du kan använda dig av historiska begrepp för att dra välutvecklade slutsatser om hur människor levde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: