👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 9 Bråkräkning, Sannolikhet och Statistik

Skapad 2019-08-13 15:13 i Blåklintskolan Mjölby
Planering för matematik årskurs 9. Teman som behandlas är: bråkräkning, statistik och sannolikhet.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Pedagogisk planering för Matematik år 9. Ämnesområden: Bråk, Sannolikhet och Statistik. Kopplat till boken Prio Matematik 9 kapitel 1.1-1.4 samt Prio Matematik 8 kapitel 5.

Innehåll

Målet med undervisningen

Det här kommer du att få undervisning om:

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråkform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitalteknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material
 • Hur spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar
 • Tabeller och diagram samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Vi kommer även kontinuerligt att arbeta med repetition av tidigare ämnesområden från årskurs 7 och 8.

Det här ska du lära dig:

 • Bråktal och de fyra räknesätten
 • Sannolikhet
 • Händelse
 • Chans
 • Risk
 • Utfall
 • Likformig sannolikhet
 • Gynnsamma utfall

Så här ska vi arbeta

Vi kommer under åtta veckor arbeta med:

 • Uppgifter i läroboken
 • Övningsblad
 • Diskussionsuppgifter
 • Problemlösningsuppgifter enskilt och i grupp
 • Laborationer

Det här ska bedömas

Under kursens gång kommer vi jobba med diskussionsuppgifter och problemlösningsuppgifter som kommer bedömas kontinuerligt. Den 17/10 och 18/10 kommer avsnittet avslutas med ett tvådelat prov som också kommer bedömas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9