Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny11 Svenska/Svenska A ht 19

Skapad 2019-08-13 15:25 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Eleverna ska få fortsätta att utveckla sina språk-, läs- och skrivförmågor.

Innehåll

Utgångspunkt

Vi fortsätter att följa med Ami, Bruno, Coco, Dani och Max på äventyr i Bokstavslandet. I årskurs 2 kommer vi att få lära känna flera andra karaktärer och möta olika typer av texter i Livet i Bokstavslandet. Varje vecka kommer eleverna att arbeta med texternas innehåll och träna på att såväl läsa, skriva, lyssna samt att berätta.

Konkretisering av målen

Du kan :

- läsa enkel text i olika genrer.

- stava till elevnära ord.

- formulera och skriva enkla meningar.

- skriva en berättande text med inledning, handling och avslut.

- lyssna, berätta och diskutera i olika sammanhang.

- skriva med läslig handstil. 

 

Genomförande 

- Du kommer att få träna på att skriva av texter med läslig handstil.

- Du kommer att få berätta kring högläsningsboken om vad som hänt i tidigare kapitel.

- Du kommer att få läsa i olika grupper, enskilt och i helklass.

- Du kommer att få skriva berättelser t.ex. utifrån sekvensbilder. Du ska skriva enskilt och tillsammans med en kompis,

- Du kommer att träna på att skriva meningar med stor bokstav och skiljetecken.

- Du kommer att få möjlighet att berätta i olika sammanhang.

- Du kommer att få lyssna på högläsning.

- Du kommer att få träna på självbedömning och en kamratbedömning.

- Du kommer att få träna på att stava ord som förekommer i de texter vi arbetar med.

 

Dokumentation och bedömning

- Vuxna lyssnar på och observerar elevernas utveckling kontinuerligt.

- Elevernas delaktighet under arbetsmomenten.

-  Texter, arbetsblad och arbetsuppgifter sparas och bedöms kontinuerligt.

- Skolverkets bedömningsstöd i SV / SVA kommer genomföras såväl hösttermin som vårtermin.

- Vi observerar enligt Skolverkets "Nya Språket lyfter" i svenska och svenska som andraspråk för grundskolan 1-6.

- Vi gör H4 regelbundet för att dokumentera elevernas avkodningsförmåga.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  SvA  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: