Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionsperioden Eken

Skapad 2019-08-13 15:34 i Sunnansjö förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi lär känna barngruppen

Innehåll

 

Var är vi?

Vi har en ny grupp av barn och vet egentligen inte riktigt vad barnen kan eller vilka behov och intressen som finns. I gruppen finns både barn som varit på avdelningen under en tid och nya barn som precis börjat.

 

Vart ska vi?

Vi ska under introduktionsperioden skapa en väl fungerande grund som sedan utvecklas till en väl fungerande grupp. Vi ska skapa en miljö där alla barnen får en chans att uttrycka sig och känna trygghet, båda tillsammans med  pedagoger och andra barn.

Vi ska skapa en bra grund för en god kontrakt med vårdnadshavare.

 

  

Hur gör vi?

Vi arbetar från ett gemensamt genomdiskuterat förhållningssätt och låter alla försöka efter egen förmåga. Vi deltar aktivt i barnens lek och försöker på så vis se ett gemensamt intresse bland barnen och utformar miljö och verksamhet utifrån detta. Vi sjunger namnsången för att lära oss alla namn och låter även på så vis alla barnen synas.

 

Hur blev det?

Vi har skapat en trygg grupp där barnen leker tillsammans. Vi känner att barnen har stor tilltro till oss pedagoger. Barnen försöker efter egen förmåga och ber oss pedagoger om hjälp när det behövs. Vi känner att hela barngruppen utvecklats i sin självständighet och fått stor tilltro till sin egen förmåga.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: