Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 5 bildplanering läsåret 19/20

Skapad 2019-08-13 15:47 i Eklandaskolan Mölndals Stad
- beslutad i västra området Mölndal läsår 15/16
Grundskola 4 – 6 Bild
Under läsåret ska vi inspireras av konst från olika tider och kulturer, göra en graffitibild, teckna kändisporträtt, träna på perspektiv, måla med akryl, skulptera samt göra en egen reklamfilm,

Innehåll

Tidsperiod

Grupp A: ht 2019

Grupp B: vt 2020

Syfte:

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

 

Centralt innehåll: 

Bildframställning

Förmågor att utgå ifrån:

 

Så här kommer vi att arbeta:

Bildlektionerna inleds med bildvisning. Vi ser på konstverk från olika tider och kulturer. Vi diskuterar och inspireras. Sedan blir det instruktioner och praktiskt arbete. Lektionen avslutas med att vi dokumenterar och reflekterar över vad vi gjort och lärt oss..

 

Planering:  

-  Måleri: Graffitibild, öga i akryl, Aboriginal dotart i akryl

-  Digitalt skapande: Reklamfilm i grupp

-  Teckning: Kändisporträtt, perspektiv

-  Berätta något: Reklamfilm  

-  Konstbilder från olika kulturer: Veckans konstnär

-  Bildanalys: Analys av egna och andras bilder samt analys av reklam

-  Fotografering: Vi dokumenterar våra arbete

-  Utvärdering av egna arbeten

 

 

 

Kunskapskrav och bedömning (matris)

 

 

Matriser

Bl
Bild åk 5 Eklandaskolan

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Framställa bilder
- Reklamfilm
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg och material
- Graffitibild - Öga i akryl - Dot art - Kändisporträtt - Perspektiv - Skulptur - Film
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Alla arbeten
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Utveckla idéer
Alla arbeten
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
.
Formulera och välja handlingsalternativ
Alla arbeten
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
.
Presentera bilder
Dokumentera och berätta om arbeten
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
.
Ge omdömen om arbetet
Utvärdera arbeten
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
.
Resonemang och koppling
- Veckans konstnär - Analysera egna och andras bilder - Analysera reklam
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: