Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarprat

Skapad 2019-08-13 15:53 i Sollebrunns skola Alingsås
Sommarprat - Att skriva manus, välja musik och spela in ett eget sommarprat
Grundskola F – 9 Musik Svenska Svenska som andraspråk
29/6 1959 sändes det allra första programmet av “Sommarpratarna” och genom åren har många sommarvärdar passerat. I ett samarbete med musiken är det nu dags för dig att göra ditt sommarprat. Det handlar om att du ska skriva och bearbeta ett manus och därefter spela in ditt eget sommarprat.

Innehåll

 

Vi kommer att inleda med att lyssna på sommarpratare och berätta för varandra om det program vi lyssnat på därefter inleds arbetet med det egna sommarpratet.

 

Manus

Skriv ett utkast, på minst 2 A-4 sidor med teckensnitt 12, till ditt sommarprat.

 

Musik

Leta upp låtar som du vill ha med i ditt program. Dessa låtar ska presenteras och de ska vara genomtänkta val.

 

Respons på kamrats manus

Ti 10/9

 

Bearbetning av eget manus utifrån respons

Fre 13/9

 

Inspelning

V. 38 16/9-20/9 är det dags att börja spela in ditt sommarprat. Inspelningen ska innehålla låtar som ska presenteras och vara genomtänkta val. Ca 30 sekunder av låtarna ska vara med. Sommarpratet ska vara klart och inlämnat senast fre 20/9.

 

Bedömning

Det skrivna manuset samt slutresultatet, det vill säga inspelningen tillsammans med dina låtval ligger till grund för bedömning tillsammans med respons till kamrat samt bearbetning av egen text utifrån respons.

 

Innehåll

Det ska handla om någonting som du kan “äga” och göra personligt. Det behöver inte vara om livet, det kan lika gärna handla om drömmar och intresse, men "jaget" ska vara tydligt. 

 

Tidsåtgång

Totalt ca 4-5 veckor för att lyssna på sommarprat, manusskrivande, respons och bearbetning. Räkna med ca en vecka för inspelning. Du kommer att få använda alla svensklektioner, samt under inspelningsveckan flertalet av musiklektionerna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: