Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk4 Växter del1

Skapad 2019-08-13 15:55 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Artkunskap, livscykler och historiska upptäckter
Grundskola 4 Biologi
Du ska få lära dig namnen på några vanliga blommor och träd, en växts livscykel dvs växternas liv" från frö till frö". Du ska lära dig om fotosyntes. Du ska också lära dig om hur olika växter och blommor sorteras och grupperas.

Innehåll

Växter

Du kommer att få lära dig några olika blomväxters namn (t. ex. maskros, blåklocka, rölleka, gråbo, mjölkört, renfana och fibbla). Du kommer också att få lära dig namnen på några av våra allra vanligaste träd (ek, björk, alm, asp, rönn, gran och tall).

Vi kommer att vara ute i naturen, hämta material, titta på växtdelar med lupp och bestämma växternas namn.

Vi ska också lära oss om olika typer av skog i Sverige.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Ämnesmatris - Biologi 4-6

Samtala, diskutera och ta ställning

Förmåga att: "använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet"
Samtal och diskussioner
förmåga att ställa frågor samt framföra och bemöta åsikter i diskussioner som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du för diskussioner på ett sätt som till viss del för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt och fördjupar eller breddar dem.

Genomföra undersökningar

förmåga att: "genomföra systematiska undersökningar i biologi"
Genomföra & planera
förmåga att genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du formulerar med viss vägledning enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
förmåga att använda utrustning undersökningarna
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentation
förmåga att göra dokumentationer av undersökningar med text och bild
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan göra enkla dokumentationer
Du kan göra utvecklade dokumentationer
Du kan göra välutvecklade dokumentationer

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället"
Kunskaper
förmåga att visa kunskaper om biologiska sammanhang genom att ge exempel och beskriva dessa med hjälp av biologins begrepp samt förmågan att berätta om några vetenskapliga upptäckter och deras betydelser för människans levnadsvillkor.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du visar grundläggande kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp
Du visar goda kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp
Du visar mycket goda kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp
Människa-Natur
förmåga att förklara och visa samband kring människans beroende av och påverkan på naturen
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan beskriva och ge exempel med viss koppling till organismers liv och ekologiska samband
Du kan förklara och visa på något enkelt samband samt med relativt god koppling till organismers liv och ekologiska samband
Du kan förklara och visa på olika enkla samband samt med god koppling till organismers liv och ekologiska samband
Livets utveckling
förmåga att förklara och visa på samband kring organismers anpassning till olika livsmiljöer
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan berätta om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassning till olika livsmiljöer
Du kan berätta om livetsutveckling och visar på samband kring organismers anpassning till olika livsmiljöer
Du berättar om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassning till olika livsmiljöer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: