👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionsperiod Forskarna 19/20

Skapad 2019-08-13 15:58 i Nyhammars förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Indtroduktionsperiod

Innehåll

 

Var är vi?

Vi återkommer efter ledighet och barnen har inte träffats på länge.

Barnen börjar leka och hitta tillbaka till det sociala samspel de hade före ledighet.

Ett nytt barn kommer att ansluta till vår avdelning och vi vill att det ska få ett så bra mottagande som möjligt och bli en del av barngruppen

 

Vart ska vi?

Barngruppen och det nya barnet ska bli en bra sammanhållen grupp med samma sociala samspel som redan finns i gruppen.

Vi vill fortsätta utveckla Bamses kompisträd som är en del av vårt värdegrundsarbete aktivt och ständigt närvarande. Vi vill också att barnen lär sig om allas lika värde och acceptera och ta tillvara på varandras olikheter.

 

 


Hur gör vi?

Vi har det som ett ständigt samtalsämne och barnen är aktiva i arbetet med värdegrund och Bamses kompisträd.

Vi håller på rutiner då vi anser att det ger en trygghet i barngruppen.

Vi sjunger namnsången så att alla blir omnämnda och ihågkomna som vän.

Vi dokumenterar med barnen och passar på att ha diskussion om hur man är mot varandra.

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18