Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Glassgruppen Brunnsnäs förskola

Skapad 2019-08-13 16:00 i Brunnsnäs förskola Hudiksvall
Förskola
Pedagogisk planering för Glassgruppen 2019/2020 Brunnsnäs förskola. Natur och teknik

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Glassgruppen

Tidsperiod: september 2019 - juni 2020

Förskolans namn: Brunnsnäs förskola

Grupp: Glassgruppen

Barnens ålder: 4-åringar

År och datum: 2019-2020

Planeringen Upprättad av: Ida-Marie Lake

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Upptäcka Natur och teknik på ett lustfyllt sätt

- Alla ska ha samma möjlighet att upptäcka Natur och teknik

- Ta tillvara på barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intressen för om natur, samhälle och teknik

- Barnen ska få möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer

Lpfö 18Vilka målområden i läroplanen berörs?
- motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och välbefinnande.
- förståelse för hur samband i naturen och naturens kretslopp samt hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

- utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

- utveckla sin förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och

- utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Hållbar utveckling

Hälsa och välbefinnande

Leken

Utveckling

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Varje tisdagsförmiddag kommer Glassgruppen att träffas, utforska och upptäcka, samt utbilda sig i ämnet natur och teknik.

-Vi gör en mind map vid starten samt vid varje nytt område för att ta reda på barnen förkunskaper. Barnen kommer kunna gå tillbaka till dem och se sin egen lärprocess.

-Samtala inför varje tillfälle vad vi har gjort gången före, vad vi ska ta reda på under tillfället, samt avsluta tillfället med att låta barnen återberätta för pedagogen vad som de har gjort och lärt sig.

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Genom diskussioner

-Mind mapen

-Återberättande vad som har hänt som barnen tillsammans med en pedagog lägger ut på Unikum.

- Vid hämtning finns det en pedagog som kan hjälpa barnet berätta om vad som hänt vid tillfället, i hallen på almanackan, bilder och alster som sätts upp på avdelningen.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: