Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO- planering åk 3 läsåret 2019-2020

Skapad 2019-08-13 19:23 i Ljungskileskolan F-3 Uddevalla
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutveckling inom skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människan redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte

Utveckla kunskap om biologiska sammanhang, nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Utveckla förmågan att använda kunskapen i ämnet för att göra olika undersökningar och använda olika källor för att utveckla kritiskt tänkande. Vi prövar och utvecklar förståelse för naturen med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder. Vi jobbar med begrepp, modeller och teorier för att använda dem tillsammans med de undersökningar vi gör. Eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll för att beskriva och förklara samband i naturen, kroppen och samhället. 

 

Vad vi ska göra

Kropp och hälsa

Vi jobbar med betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. Vi jobbar och undersöker människans sinnen och deras kroppsdelar, deras namn och funktion Kropp och hälsa

Kraft och rörelse

Lekplatsfysik. Vi jobbar med tyngdkraft, friktion och rörelse samt balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i leken. 

 

Material och ämnen i vår omgivning. 

Vi repeterar vattnets olika former. Vi arbetar vidare med övergångarna mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning. Vi undersöker luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras. Vi provar enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering. 

Berättelser om natur och naturvetenskap. 

Vi  läser, tittar och lyssnar på skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan. Vi läser och lyssnar på äldre tiders naturkunskap och om olika kulturers strävan efter att förstå och förklara fenomen i naturen. 

 

Mål

Kropp och hälsa. 

 • Jag kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen,
 • Jag kan berätta och diskutera några faktorer som påverkar människors hälsa. 

 

Kraft och rörelse. 

 • Jag kan göra en enkel undersökning utifrån en tydlig instruktion. • Jag kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

 

Material och ämnen i vår omgivning. . 

 • Jag kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser. 
 • Jag kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • Jag kan jämföra mina egna och andras resultat.
 • Jag kan dokumenterar mina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer
 • Jag kan använda mig av min dokumentation i diskussioner och samtal.

    

Berättelser om natur och naturvetenskap.

 • Jag kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.   
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: