Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för Snöstorps vo 1920

Skapad 2019-08-13 20:22 i Kammerslyckans förskola Halmstad
Snöstorps mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Dokumentation för Snöstorps förskolor, tilldelas till respektive avdelning .

Innehåll

Varför?

(Vad framkom i föregående års systematiska kvalitetsarbete? Bekräfta, ompröva, utveckla).

Övergripande syfte

För barnen

Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/ uppleva/lära? (Vilka förmågor, färdigheter och begrepp? Vilken förståelse, förtrogenhet och fakta?)

 

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1, Omsorg, utveckling och lärande 2:2 samt Barns delaktighet och inflytande 2:3

Kopplas nedan

 

 

Planera och genomföra

Arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

  • det kompetenta barnet
  • barns inflytande
  • vårdnadshavares involvering
  • kreativitet och de hundra språken
  • att lära tillsammans och av varandra
  • nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter
  • variation i arbetsformer
  • olika gruppkonstellationer
  • introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm
  • för barnen att ställa hypoteser

 

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: