Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 19 Språkskrinet Detektiv år 3

Skapad 2019-08-13 20:58 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 3 Svenska
Under årskurs 3 kommer vi att arbeta i Språkskrinet 3. Du kommer att få träna på olika stavningsregler. Du kommer också att få stor chans att utveckla ditt skrivande. Du får ofta tillfälle att arbeta med en tankekompis.

Innehåll

Syfte med undervisningen:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. 

Såhär kommer vi arbeta med läsläxan

 • arbeta i Språkskrinet Detektiv, individuellt och tillsammans med andra
 • skriva olika slags texter
 • prata och lyssna tillsammans kring olika ämnen

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området:

Ordkunskap
-tankekarta
-beskrivande ord utifrån bild och våra sinnen
-talesätt om kroppen
-ord om väder
-analogier
-homofoner

Språklära
-alfabetisk ordning
-vokaler och konsonanter
-synonymer och antonymer
-substantiv, verb, adjektiv
-förkortningar
-sj-ljudet
-skiljetecken, talstreck
-tj-ljudet
-frågeord
-rätta stavfel


Skrivning
-berättelser med inledning, handling och avslutning
-faktatexter
-instruktioner
-illustrationer
-planering och utvärdering
-handstil och dator

Så här kan du visa dina kunskaper:

 

 • i samtal och diskussioner både i par och i helklass
 • genom att visa att du kan berätta, förklara och argumentera så att andra förstår
 • genom att du kan berätta, förklara och argumentera så att läsaren förstår
 • genom att använda dig av och följa de språkliga regler och verktyg vi arbetat med när du skriver

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: