Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medicin 2 Distans HT19

Skapad 2019-08-14 07:05 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Gymnasieskola Medicin
Medicin 2 är en fördjupningskurs som lär dig mer om sjukdomar, undersökningar, behandlingar samt vård och omsorg vid olika diagnoser

Innehåll

Undervisningen i Medicin 2 ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt kunskaper om människans normala fysiska utveckling genom livet.

 • Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom.

 • Kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning samt om lagar och andra bestämmelser.

 • Kunskaper om mikroorganismer och deras spridningsvägar samt kroppens försvarssystem.

 • Kunskaper om samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt kunskaper om brandsäkerhetsarbete.

  Tänk på att alla dina inlämningar skall utgå utifrån en Undersköterskans perspektiv!

Uppgifter

 • MED2 Uppgift 01

 • MED2 Uppgift 02

 • MED2 Uppgift 03

 • MED2 Uppgift 04

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människokroppens uppbyggnad med fördjupning i dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd, försvar och fortplantning.
  Med  -
 • Fysiologiska processer med utgångspunkt i hälsa.
  Med  -
 • Sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser. Undersökningar, medicinska behandlingar, vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
  Med  -
 • Vatten-, elektrolyt-, syrabas- och näringsbalans.
  Med  -
 • Farmakologi inklusive specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
  Med  -
 • Mikroorganismer och kroppens försvarssystem.
  Med  -
 • Medicinsk terminologi.
  Med  -

Matriser

Med
Medicin 2

E
C
A
Anatomi och fysiologi
Människokroppens uppbyggnad och funktion samt normala utveckling
Eleven beskriver översiktligt människokroppens uppbyggnad och funktion. Eleven beskriver översiktligt kroppens vätske- och näringsbalans.
Eleven beskriver utförligt människokroppens uppbyggnad och funktion. Eleven beskriver utförligt kroppens vätske- och näringsbalans.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens uppbyggnad och funktion. Eleven beskriver utförligt och nyanserat kroppens vätske- och näringsbalans.
Sjukdomar och symtom
Fysiska och psykiska symtom på sjukdom Fysiska, psykiska och sociala förutsättningar Vätske- och näringsbalans
Eleven beskriver också översiktligt olika sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom. samt ger exempel på sjukdomar där vätske- och näringsbalansen kan rubbas.
Eleven beskriver också utförligt olika sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom. Eleven beskriver utförligt kroppens vätske- och näringsbalans, ger exempel på sjukdomar där balansen kan rubbas samt beskriver symtom som uppkommer när balansen är rubbad.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat olika sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom. Eleven beskriver utförligt och nyanserat kroppens vätske- och näringsbalans, ger exempel på sjukdomar där balansen kan rubbas samt beskriver symtom som uppkommer när balansen är rubbad och motiverar varför de uppkommer. Eleven förklarar utförligt och nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och specifika sjukdomar. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen olika förklaringar till samband mellan sjukdom och människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar.
Undersökningar, behandling och vård
Undersökningsmetoder, Medicinska behandlingar Vård och omsorg Människan, miljö, livsstil och sjukdom
Dessutom ger eleven exempel på relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Farmakologi
Läkemedel användningsområden, dess verkningssätt och biverkningar
Eleven beskriver översiktligt specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Eleven beskriver utförligt specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Mikrobiologi/Immunologi
Mikroorganismer Spridning av dessa Kroppens immunförsvar i samband med smitta
Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver översiktligt hur de kan spridas samt beskriver översiktligt kroppens försvarssystem.
Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt hur de kan spridas samt beskriver utförligt kroppens försvarssystem.
Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt och nyanserat hur de kan spridas samt beskriver utförligt och nyanserat kroppens försvarssystem.
Krishantering
Krisorganisation Hjälpinsatser HLR
Dessutom beskriver eleven översiktligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser i samråd med handledare. Eleven beskriver översiktligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Dessutom beskriver eleven utförligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. Eleven beskriver utförligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. Eleven beskriver utförligt och nyanserat samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Medicinsk terminologi
Begrep och terminologi som används inom sjukvården i aktuell situation
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: