Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva - Berättande text HT år 5

Skapad 2019-08-14 07:41 i Hannaskolan Grundskolor
Planering av arbete med berättande texter. Läromedel främst Klara Svenskan.
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer fokusera på vad som kännetecknar en berättande text. Vad finns det för typiska drag och på vilket sätt kan man bygga upp texten så att den blir spännande och intressant att läsa? Det ska vi jobba med i detta arbetsområde.

Innehåll

MÅL:

När arbetsområdet är slut ska du

 • Kunna berätta om de språkliga dragen i en berättande text.
 • Skriva och organisera en berättande text.
 • Kunna använda berg-och-dalbane formatet.
 • Kunna variera dina meningar i texten, både långa och korta.
 • Kunna använda beskrivande verb och adjektiv.
 • Veta vad adverb och prepositioner är.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om berättande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.
Vi ska arbeta med våra arbetsböcker där vi får tillfälle att öva på grammatiken.
I slutet av området ska vi skriva varsin spännande berättande text.

Vi kommer även läsa olika typer av texter och samtala kring dessa för att tydliggöra skillnader i språkets struktur och

genom detta även utöka elevernas läsförståelse. 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din färdiga text och tittar då på att din text:

 • har en fungerande struktur som är typisk för en berättande text
 • har ett varierat språk
 • är rättstavad och har en riktig meningsbyggnad
 • innehåller någon liknelse
 • innehåller prepositioner som förtydligat texten

Uppgifter

 • Skrivuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Kunskapskrav svenska

Skriva, genrer
Du ska visa att du kan använda en fungerande struktur för en berättande text: Rubrik, Inledning, ett problem, händelser som reder ut problemet, en upplösning och en avslutning. Du ska visa på språklig variation i ditt ordval och din meningsbyggnad.
Skriva, skrivregler
Du använder skiljetecken på ett rätt sätt, följer stavnings regler och använder rätt meningsbyggnad
Skriva, berättande texter
Du ska använda gestaltande beskrivningar med beskrivande verb och adverb. Detta betyder att du beskriver miljöer och människor så att man kan göra sig en bra bild av dem, att texten blir levande. Handlingen ska vara lätt att följa, den ska följa berättarkurvan och variera mellan spänning och lugn. Din text ska innehålla sambandsord som visar på tid. Du ska använda prepositioner som förtydligar din text. Du ska använda någon liknelse för att förtydliga din text.
Skriva, estetiska uttryck
Du ska kombinera din text med något media som förstärker läsupplevelsen. Detta kan vara en bild, ett ljudklipp, något du hittat eller skapat eller att du spelar in din text som en ljudfil alternativt att du filmar din uppläsning.
Skriva, skrivprocessen
Du ska utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet. När du skrivit ett utkast lämnar du in till läraren som ger feedback och kommentarer på din text. Du kommer att få vet både vad som är bra och hur du kan förbättra din text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: