Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1 meter planka, Slöjd trä/metall Åk 6

Skapad 2019-08-14 08:30 i Hägerstenshamnens skola Stockholm Grundskolor
Skrin med egen personlig design.
Grundskola 6 Slöjd
Vi bygger en låda i furu. Varje elev har 1 meter bräda att hushålla med och skapa utifrån. Vi monterar gångjärn utanpå och sammanfogar med träplugg. Vi ritar skisser och ritningar i 1:1 skala. Eleverna ger sin lådan ett personlig utryck och designar utifrån en tilltänkt mottagare genom färg, form och symbol.

Innehåll

Målet med undervisningen

I ämnet trä/metall slöjd kommer vi arbeta med arbetsområden  låda / skrin • Slöjd som helhet. Lådan kommer att fogas ihop med hjälp av plugg/rundstav och vara en enkel konstruktion med synlig tapp. 

Arbetsområdet 1 meter bräda kommer att innehålla:  Materialkännedom, genomgångar om miljö och miljöpåverkan, arbete efter egen förlaga, mäta, borra, såga, slipa, ytbehandla och montering av gångjärn.

Eleven skall här lägga upp sin egen plan för hur de vill att den färdiga produkten ska se ut utifrån planeringen som gjörs i början på arbetet. Eleverna kommer själva välja vilken svårighetsgrad arbetet skall ha. Genom eget initiativ och val lär de sig grundläggande slöjdtekniker.

Så här ska vi arbeta

• Genomgångar - Säkerhet - Betyg - Ritningar och skisser - Hur man använder olika verktyg praktiskt - Eleverna provar på olika verktyg och tekniker - Säkerhetsföreskrifter - Eleverna dokumentera sitt arbete genom loggbok och bilder. 

Planeringsfrågor åk 6
 • Vem ska använda lådan? Är det du själv eller någon annan? Vem i så fall?

 •  Vad ska lådan användas till tänker du? I vilka sammanhang? När?

 •  Beskriv hur personen är som ska använda den!  (ex snäll, modig, blyg, utåtriktad, smart osv)

 • Vilka intressen har personen? Vad tycker hen om att göra?

 • Vilka färger gillar personen? Vilka färger tycker du passar till hens personlighet? Varför?

 • Utifrån hur personen är och vad hen tycker om att göra, vilken symbol/bild skulle passa som dekoration på lådan? Varför?

 •  Vilka fördelar och nackdelar finns om du jämför en förvaring i trä med en i plast eller kartong? Finns de några fördelar eller nackdelar om du tänker miljöpåverkan? Förklara vilka. Diskutera gärna med en kompis!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  C 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  C 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  C 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: