Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompassresan - en resa genom Sverige

Skapad 2019-08-14 08:42 i Vallåsskolan Halmstad
Eleverna får lära sig mer om Sveriges geografi och fördjupa sig i olika lässtrategier.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska följa med Adam på en spännande resa genom Sverige. Vi kommer att stanna till i alla landskapen och lära oss en hel del om Sverige. Dessutom kommer vi att lära känna Adam, hans familj och en del andra karaktärer. Till boken hör en arbetsbok som vi också kommer att arbeta med. Trevlig läsning!

Innehåll

Det här ska du lära:

Att använda olika strategier vid läsning. Vi använder strategier för att bli stjärnläsare.

Få ett större ordförråd, med både nya ord och synonymer, träna på läsförståelse och utveckla svar till frågor vars svar finns att hämta på, mellan och bortom raderna.

Genom att samtala kring Kompassresans bokomslag, där Adam flyger på en kompass, och göra jämförelse med Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.

Fakta kring Selma Lagerlöfs liv och författarskap.

Kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.

Att jämföra och dra slutsatser om olika platser i Sverige.

 

 

Så här ska vi jobba:

- Vi läser ur läseboken varje vecka i skolan. Vi använder en rad olika sätt att läsa texten, t ex stafettläsning, "glasspinnar" och lyssnar till inläsningstjänst. Läsningen kan ske i helklass, gruppvis eller individuellt.

- Vi stannar upp och samtalar kring ord, deras betydelse och utvecklar läsförståelse genom att diskuterar och arbetar med tillhörande uppgifter i arbetsboken.

- Genom att svara på läsförståelsefrågorna, som är av olika slag, får du möjlighet att utveckla din läsförståelse.

- Vi har även regelbundet läsläxor, ett kapitel i veckan.

 

 

Så här ska du få visa:

- Genom att aktivt delta i läsningen.

- I samtalen kring texterna och läsläxorna kan du visa dina förmågor.

- Genom att arbeta med arbetsboken kan du även visa din läsförståelse.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Svenska textläsning

På väg
Godtagbara
Mer än godtagbara
Läsa
Att läsa med flyt.
 • Sv  A 6
Du läser skönlitterära texter med visst flyt och fastnar på nya eller långa ord.
Du läser texter med flyt.
Du läser texter med flyt och inlevelse.
Texters kronologi
När jag skriver en sammanfattning från början till slut.
 • Sv  E 6
Du behöver hjälp med att få struktur och skriva en sammanfattning av en text.
Du klarar att skriva en text med viss kronologisk ordning.
Du klarar att skriva en text med struktur och en tydlig kronologisk ordning.
Föra resonemang
VId diskussioner deltar jag aktivt och kan föra diskussionen framåt.
 • Sv  E 6
Du deltar till viss del i diskussioner i bokprat
Du deltar i vårt gemensamma bokprat.
Du deltar aktivt vid diskussioner i vårt gemensamma bokprat och har förmågan att föra samtalet framåt.
Reflektera
Jag reflekterar vid bokprat och övriga texter.
 • Sv  E 6
Du kan göra enkla reflektioner i skoldagbok,läsläxor och bokprat.
Du gör reflektioner och kan motivera hur du tänker och tycker.
Du gör reflektioner och kan dra slutsatser vid bokprat och andra texter samt koppla detta till egna erfarenheter och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: