Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mucklorna 2020-2021

Skapad 2019-08-14 08:43 i Förskolan Båten Vaxholm Stad
Mucklorna är en 3-4-års grupp bestående av de barnen på avdelningen. Det är 9 barn som träffas en förmiddag i veckan.
Förskola
Barnen ska de få känna att de är trygga i skogen samtidigt som en nyfikenhet att lära sig nya saker väcks! I naturen lär vi oss matematik, språk och naturkunskap med hjälp av de saker vi har omkring oss. Vi tränar på att röra oss över stock och sten och finner nya stigar.

Innehåll

Metod

Vi kommer att gå på en egen utflykt i vår skog eller till stranden.Barnen får öva på att promenera i grupp. Vi sätter oss i en liten samling och äter frukt, men först räknar vi frukten och delar den i bitar. Vi har en sifferpåse med oss varje vecka. Siffran har olika färg och det finns ett antal saker som vi kan räkna med. Efter att vi tittat i påsen får man ett uppdrag med siffran vi jobbar med tex att hämta saker att räkna som stenar, pinnar och kottar. Vi tittar tillsammans vad alla hämtat. Räknar och jämför, störst, minst, längst osv.
Vi arbetar även med måttenheter som meter decimeter och centimeter.

Vi leker fritt innan vi går tillbaka till förskolan. Vi går samma vår till vår plats men söker nya stigar tillbaka.

Under hösten kommer vi även att arbeta med programmering av våra Bluebots och med vårat webägg,vi kommer att se och läsa böcker i Ugglo om matematik och se filmer från UR

Mål

 • De ska känna glädje i att röra sig i naturen.
 • Vi vill att barnen ska får en vi-känsla och de ska tycka att det är roligt och meningsfullt att träffas och lära sig nya saker!
 • De ska tycka att det är lätt och roligt att leka med språket och de ska ha blivit stimulerade och utmanade i sin språk- och kommunikationsutveckling!
 • Vi ska lära oss möjligheter att använda skogens material till matematikträning
 • De ska få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling!
 • De ska få utveckla sin förmåga att skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker och material!
 • Vi kommer jobba med SEMLA.

Utvärdering

Vi kommer tillsammans med barnen att utvärdera detta läsår.

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: