Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spillbitsmonster Åk 4

Skapad 2019-08-14 08:48 i Hägerstenshamnens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Slöjd
Mattel, en av världens största leksakstillverkare, vill att du designar ett fulsnyggt monster till deras nyaste serie leksaker "Spillmonster". Monstret ska hjälpa till att rädda miljön genom att vara gjort av naturmaterial från spillådan.

Innehåll

Mål

Vad skall vi konkret arbeta med?

 •      Du ska få lära dig att skapa ett monster i trä utifrån din egen fantasi.
 •              Du lär dig att såga, slipa, borra, plugga och måla
 •    Du lär dig att sammanfoga trä och ge ditt slöjdarbete ett personligt uttryck
 •              Du lär dig förstå designprocessen och att gå från en abstrakt tanke till en konkret slutprodukt.
 •          Du ska dokumentera din arbetsprocess samt analysera ditt slöjdföremåls uttryck i din slöjdlogg
 •    Arbetet beräknas ta 4-6 lektioner ( á 80 min)

Hur ska vi arbeta

Vi kommer ha löpande genomgångar på arbetsområdets olika moment.

Ni kommer arbeta praktiskt. Tyngden i uppgiften kommer ligga på kreativitet, formgivning, olika typer av sågar och filar samt slipduk.

Ni kommer dokumenterar er arbetsprocess i loggboken med bilder och kommentarer. 

I början av varje lektion återkopplar vi till vad vi lärde oss på lektionen innan.

I slutet av terminen analyserar ni ert slöjdföremåls uttryck.

Bedömning

Vi kommer att bedöma;

 

 • hur du utvecklar din idé
 • hur du designar och framställer ditt föremål
 • hur du använder de redskap vi behöver
 • hur du driver arbetsprocessen framåt
 • hur du kan använda slöjdord när du dokumenterar ditt arbete
 • hur du analyserar ditt föremåls uttryck

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: